naujienos

Baltijos ir Šiaurės šalių akustikų susitikimas (BNAM 2020). Oslas, Norvegija

BNAM yra kas dveji metai vykstantis Baltijos ir Šiaurės šalių akustikų susitikimas (BNAM), kuris NAA (Nordic Acoustics Association) vardu organizuoja viena iš Šiaurės šalių akustikų asociacijos narių draugijų. 2020 metais konferencija vyks gegužės 3–6 d. „Clarion“ viešbutyje, Osle, Norvegijoje. Konferencijos programą…
== > >

9-asis kongresas “Forum Acusticum 2020 (FA2020)”. Lionas, Prancūzija

Europos akustikų asociacija ir Prancūzijos akustikų draugija kviečia jus dalyvauti 9‑ajame „Forum Acusticum“ kongrese, kuris vyks 2020 m. balandžio 20–24 d.d. Lione, Prancūzijoje. Kongrese bus nagrinėjamos visos akustikos temos, pradedant fizine akustika ir baigiant garso suvokimu (žmonių ir gyvūnų), įskaitant…
== > >

13-asis ICBEN kongresas. Stokholmas, Švedija

2020 m. birželio 15–18 d. Stokholme bus surengtas 13-asis ICBEN kongresas – triukšmas kaip visuomenės sveikatos problema (ICBEN2020). Renginio organizatoriai kviečia delegatus iš įvairių pasau­lio šalių. Pagrindiniuose pranešimuose, žodiniuose ir stendiniuose pristatymuose bus pateikti atnaujinti įrodymai ir nauji triukšmo biologinio…
== > >

27-asis tarptautinis garso ir vibracijos kongresas (ICSV27). Praha, Čekija

Tarptautinis akustikos ir vibracijos institutas (IIAV), Čekijos akustikų draugija ir Čekijos mechani­kų draugija mielai kviečia visus pasaulio mokslininkus ir inžinierius dalyvauti 27‑ajame tarptauti­niame garso ir vibracijos kongrese (ICSV27), kuris vyks 2020 m. liepos 12–16 d. Prahoje. Šis kongresas yra pagrindinis…
== > >